Zašto je automatizacija prodavaca na terenu presudna stvar na konkurentnom tržištu? | Omnisoft d.o.o.

Cilj svakog malog i srednjeg biznisa je da izroni iz prosečnosti i unapredi svoje poslovanje. Ovo je moguće učiniti zapošljavanjem iskusnog kadra, povećanjem produktivnosti, smanjenjem troškova, i ulaganjem u timove zadužene za marketing i prodaju. Većina firmi bi, dakle, odvojila određeni budžet i krenula da ga ulaže u bolje marketing kampanje koje bi dovele do nekog napretka koji se tiče prodaje proizvoda ili servisa koje ta firma nudi.

Ovaj način, iako i dalje delotvoran, polako ali sigurno gubi primat. Zahvaljujući ubrzanom razvoju moderne tehnologije, tačnije mobilnih i desktop aplikacija, vlasnici firmi dobijaju mogućnost da unaprede poslovanje i postanu konkurentniji na surovom tržištu. To magično rešenje je, naravno, automatizacija prodavaca na terenu.

Tekst pred vama će predstaviti glavne razloge zašto je automatizacija terenskih komercijalista bitna za poslovanje i rast biznisa, te ćete na osnovu tih informacija moći da donesete neke od najbitnijih odluka koje se tiču Vaše kompanje.

Šta donosi investiranje u automatizaciju?

Kao što je već rečeno, poslednjih desetak godina su ključne za razvoj informacionih sistema koji služe kao podrška timovima koji se bave marketingom i prodajom. Prvi benefit sa kojim ćete se susresti ako određena sredstva odvojite za kupovinu automatozivanog softvera, je smanjenje troškova. Ova softverska rešenja će umanjiti potrebu za zapošljavanjem većeg broja komercijalista, iz prostog razloga što će manji broj zaposlenih biti u stanju da odradi znatno više posla uz pomoć softvera za automatozaciju poslovnog procesa.

Iz ove činjenice implicira i drugi benefit, a to je, pretpostavljate, povećanje produktivnosti. Dakle, manje radnika, manje troškova, a veća produktivnost. Ukoliko uspete da obavite veći broj transakcija i prodaja, potpuno je normalno da će i sam profit narasti, pa ćete vrlo brzo doći u situaciju da proširite poslovanje.

Shvatite kupovinu softvera za automatizaciju kao ulaganje u uspešniju i sigurniju prodaju. Ovi sistemi će Vam omogućiti da smanjite broj grešaka kada se radi na kreiranju ponude, da povećate broj plaćenih računa i unapredite naplatu, kao i bolji uvid u informacije koje se tiču artikala i klijenata. To znači da će korišćenje ovakvog softvera dovesti do unapređenja procesa prodaje, što će za posledicu imati veći broj zadovoljnih klijenata.

Vaši kupci će krenuti da se vraćaju i sa zadovoljstvom sarađuju sa Vama, što će pozitivno uticati na reputaciju Vaše kompanije, i opet, dovesti do bolje zarade i prepoznatljivosti brenda. Na kraju, korišćenje softvera za automatizaciju terenskih radnika će uvećati bazu korisnika, što će omogućiti da vrlo brzo povratite ono što ste investirali.

Šta softver za automatizaciju zapravo radi?

Odgovor na ovo pitanje nije nimalo jednostavan, jer su mogućnosti praktično neograničene. Kada se budete odlučili za kupovinu ovakvog softvera, imaćete na umu sve potrebe Vaše firme i terenskih radnika, te će to uticati i na funkcije koje će biti uključene u sam softver. Većina proizvođača će Vam ponuditi neka uobičajena rešenja kao što je veza sa ERP softverom, koji predstavlja centralizovani sistem koji brine o celeokpunom poslovanju.

To znači da će informacije koje terenski prodavac bude sakupio, biti automatski poslate u glavnu bazu gde će marketing tim imati uvid u stanje na terenu. Prikupljanje ovih informacija će dalje pomoći da se sagledaju sve mogućnosti i prepreke koje stoje pred Vašom firmom.

Softver za automatizaciju prodavaca na terenu će Vas opskrbiti podacima o kupcima, proizvodima, kanalima prodaje, prodajnim trendovima, i mnogim drugim korisnim informacijama. O svemu ovome ćete razgovarati sa proizvođačem softvera, i doneti odluku o paketu u koji želite da investirate.

Još jedna velika prednost softvera za automatizaiju terenske prodaje je što je on usmeren ka boljem upoznavanju kupaca. Korišćenjem ovog rešenja, nećete morati da preispitujete svoj proizvod i njegove karakteristike, već ćete dobiti detaljan uvid u navike i želje potrošača, te ćete u skladu sa tim i modifikovati svoje proizvode i usluge ako je neophodno. Automatizacija će svakako unaprediti poslovanje Vašeg markteing tima, što će rezultirati boljom prodajom.

Šta radi konkurencija?

Razvoj moderne tehnologije i otvorena komunikacija sa celim svetom omogućava skoro svakom pojedincu da otvori firmu i počne sa plasiranjem svojih usluga i proizvoda. Dakle, konkurencija je nikad veća i borba na tržištu je nemilosrdna. Ko će prvi stići do potrošača i prodati mu svoje rešenje zavisi od kvaliteta same uluge ili proizvoda, troškova proizvodnje, kao i investiranja u marketing i prodajni proces.

Već je napomenuto da korišćenjem softvera za automatizaciju, ne samo da ćete uspešno umanjiti troškove, već i poboljšati plasman vaših proizvoda. Iako je mogućnost automatizacije prodavaca na terenu dostupna svima, mali broj kompanija se odlučuje da ove sisteme inkorporira u svoje poslovne operacije.

Mnogi vlasnici, CEO-i i finansijski direktori smatraju da je ovaj trend prolazan i da ne može dovesti do bolje zarade i uvećane produktivnosti. Razlog za takvo mišljenje je nedostatak iskustva u polju informacionih tehnologija, i skepticizam ka novotarijama.

S obzirom da je u svetu već dokazan uspeh sistema za automatizaciju, pravo je vreme da i Vi i Vaša firma krenete tim putem. Investiranje u ovaj tip rešenja će Vam omogućiti bolji start u odnosu na konkurente u regionu, i ta prednost će biti teško dostižna čak i ako i Vaši konkurenti krenu tim putem.

Dvadeset prvi vek je vek velikih dostignuća i proboja u nauci i tehnici, a saznanja na polju kompjuterske nauke prednjače. Zbog toga je jako bitno da prepoznate duh vremena u kome živite i radite, i donosite prave odluke u pravo vreme. Samo godinu dana oklevanja može poslati Vašu kompaniju na put bez povratka.

Zaključak je jasan: Investiranje u sistem za automatizaciju prodavaca na terenu je novitet na našim prostorima i broj kompanija koji je krenuo tim putem nije veliki, te je pravi trenutak da se razmisli o kupovini.

Kontaktirajte proizvođača softvera i porazgovarajte sa njihovim stručnjacima. Predstavite im Vaše potrebe i očekivanja, i nesumnjivo ćete dobiti sve potrebne informacije. Većina firmi koje se bave razvojem i prodajom softvera za automatizaciju će Vam čak omogućiti i probni period, tokom koga će Vaši komercijalisti moći da se upozanju sa sistemom, a Vi ćete videti na koji način on utiče na poslovanje.

Kako štedite vreme?

Stara izreka koja izjednačava vreme i novac nikad nije bila aktuelnija. Ubrzano tržište i nestrpljivi klijenti diktiraju tempo kojim Vaša firma obavlja svoje operacije, i Vaš glavni cilj je da pružate svoje usluge najbrže i najkvalitetnije što možete.

Ovaj proces je do sada bio zaprljan velikom dozom frustracije i stresa, kako kod zaposlenih, tako i kod rukovodstva. Ulaganjem u softver za automatizaciju komercijalista ćete uspeti da brže obradite svaku transakciju i sakupite mnoštvo korisnih informacija o kupcu koje će Vam dobro doći u budućnosti.

Softver je u stanju da olakša posao timovima koji rade na prodaji i reklamiranju Vaših usluga i proizvoda, tako što automatski prikuplja i šalje informacije u centralu, koja je smeštena u Vašoj firmi. Ušteda na vremenu se postiže i u samom procesu formiranja izveštaja i predikcija.

Članovi računovodstva, prodaje i marketinga će sada moći da se usredsrede na poboljšanje poslovanja, jer će biti oslobođeni repetitivnog posla unošenja i tumačenja prikupljenih podataka.

Automatizacija će takođe pospešiti evaluaciju komercijalista jer će prikupljene informacije sa terena biti toliko detaljne da ćete moći da ocenite njihov uspeh bez utroška dragocenog vremena. Izveštaji koje dobijete obradom podataka će stizati u realnom vremenu, te ćete biti u mogućnosti da donosite pravovremene odluke koje će direktno uticati na uspeh prodaje i same kompanije.

Zaključak

Iako su sistemi za automatizaciju relativno nov kanal za prodaju i marketing, to ne znači da investiranje u njih nije isplativo. Iz navedenih razloga može se zaključiti da je to odličan potez ako želite da pobedite konkurenciju.

Kao što je rečeno, većina konkurenata ne razmišlja o investicijama ovog tipa, a kako stvari stoje, u narednih par godina, automatizacija će postati prioritet svake iole ozbiljne kompanije. Razlozi za to su jasni: automatizacija prodavaca na terenu će povećati obim prodaje, uštedeti silno vreme, umanjiti fiksne i varijabilne troškove, povećati produktivnost, a sve to će ispratiti i mogućnost za širenje poslovanja i ostvarivanja veće zarade.

2