Omni SMS | Omnisoft d.o.o.

Omni SMS / Bulk sistem za slanje SMS poruka

Omni SMS Bulk sistem za slanje SMS poruka

omni-sms

Direktne koristi

Direktne komunikacije sa kupcima – fizičkim ili pravnim licima

Poboljšanje informisanosti kupaca o proizvodima i uslugama

Poboljšanje naplate kroz obaveštavanje kupaca o dugovanjima

Sistem za automatsko slanje SMS poruka „Omni SMS“ predstavlja rešenje koje omogućava korisniku da direktno iz aplikacije povezane sa postojećom bazom podataka koristi mogućnost slanja SMS poruka zaposlenima, kupcima i ostalim partnerima. Sistem je direktno povezan sa vašom bazom podataka tako da je moguće sve podatke koje su već uneti iskoristiti za rad sistema. Takođe, moguće je SMS poruke iskoristiti za slanje izveštaja ili obaveštenja zaposlenima unutar kompanije na primer komercijalistima ili menadžmentu.

omni-sms

Zahtev za ponudu

Popunite formular i naš predstavnik prodaje će Vas kontaktirati.

Funkcionalnosti
  • Sistem se direktno povezuje sa poslovnim programom (Pantheon ERP) i povlači podatke o brojevima telefona
  • Sistem se povezuje sa web servisom za slanje SMS poruka
  • Mogućnost slanja izveštaja iz poslovnog programa putem SMS-a
  • Mogućnost slanja informacija o robi i uslugama – popusti, akcije, nova roba…
Oblasti korišćenja
  • Kompanije koje žele da interno obaveštavaju zaposlene putem SMS-a
  • Kompanije koje žele da drugim pravnim licima šalju obaveštenja o novim artiklima ili uslugama u ponudi, specijalnim akcijama ili finansijskim dugovanjima
  • Kompanije koje žele da fizičnim licima šalju obaveštenja o novim artiklima ili uslugama u ponudi ili specijalnim akcijama
Preduslovi
  • Otvoren nalog za BulkSMS web servis.

Naša Ostala Rešenja

2