Uncategorized | Omnisoft d.o.o.

Optimizacija magacinskog poslovanja: potreba ili neophodnost?

Poslednjih par godina se sve češće govori o automatizaciji kao neophodnom koraku ka boljem poslovanju. Automatizacija poslovnog procesa podrazumeva implementaciju odgovarajućeg softvera koji za cilj ima ubrzavanje određenih operacija. Kako bi svi zahtevi koji stoje...

Zašto CEO smatra da je kupovina softvera IT odluka (i u tome greši)?

Glavni cilj svake kompanije u svetu u kome tehnologija nezadrživo napreduje je, pre svega, podizanje produktivnosti i bolja korisnička podrška. Sa povećanjem zahteva klijenata i razvojem poslovnog softvera, dolazi se do zaključka da ovakav napredak nije moguć bez...
2