новембар, 2018 | Omnisoft d.o.o.

Zašto CEO smatra da je kupovina softvera IT odluka (i u tome greši)?

Glavni cilj svake kompanije u svetu u kome tehnologija nezadrživo napreduje je, pre svega, podizanje produktivnosti i bolja korisnička podrška. Sa povećanjem zahteva klijenata i razvojem poslovnog softvera, dolazi se do zaključka da ovakav napredak nije moguć bez...
2