Omni MOBILE | Omnisoft d.o.o.

Omni MOBILE / Sistem za terensku prodaju

Omni MOBILE Sistem za terensku prodaju

omni-mobile

Direktne koristi

Poboljšanje tačnosti kreiranje ponuda

Poboljšanje naplate i smanjenje broja neplaćenih računa

Bolja komunikacija između centrale i terenskog komercijaliste

Bolja dostupnost informacija o kupcima i artiklima

Uvođenje propuštenih prodaja u poslovni sistem

Zadovoljni kupci kroz tačne cene i čvrste rezervacije

100% bez papira

Sistem mobilne prodaje „OmniMOBILE“ predstavlja rešenje za unapređenje prodaje robe na terenu kao i poboljšanja pozicioniranja robe na tržištu. Reč je o sistemu koji omogućava terenskim komercijalistima da direktno na terenu, na lokaciji kupca, putem bilo kog prenosivog uređaja (mobilnog telefona, tableta ili laptopa) sa Android operativnim sistemom izrađuju ponude, prikupljaju informacije vezane za samu prodaju, kupca ili pozicioniranje robe na prodajnom mestu. Sistem je direktno povezan sa matičnom bazom podataka (ERP-om) tako da su sve informacije u sistemu najsvežije i sve promene koje se naprave putem sistema oslikavaju se na bazi podataka.

omnisoft-dooomnisoft-doo

omni-mobile

Preuzmite sa Google Play

Isprobajte aplikaciju na svom uređaju besplatno

omni-mobile
Funkcionalnosti

omni-mobile-cenovnik

Oblasti korišćenja
  • Trgovačke ili proizvodne kompanije koje vrše veleprodaju robe po principima distribucije
  • Trgovačke kompanije u kojima prodaju vrše terenski komercijalisti putem direktne prodaje kupcu
  • Kompanije koje svoje usluge vrše na terenu
  • Delatnosti koje se bave promocijom određenog robnog asortimana na tržištu
Preduslovi
  • Fiksna IP adresa
  • Otvoren port za MSSQL server na internet ruteru i prosleđen na MSSQL server
  • Pristup internetu sa računara na kom je instaliran MSSQL server (poželjno najmanje 1 Mbit/s upload)
  • Prenosivi uređaj sa Android operativnim sistemom (2.2 i novijim)
  • Pristup internetu sa uređaja

Naša Ostala Rešenja

2